התוכנית

 

התוכנית תכלול נושאים מגוונים בתחומים הבאים:

• ניתוח מקורות מ-: התנ”ך, המשנה והתלמוד וכן חכמת ישראל במשך הדורות.
• היסטוריה של עם ישראל ותרבותו מראשיתה ועד ימינו.
• אישיים לאורך ההיסטוריה היהודית.
• תולדות ארץ ישראל.
• פרשות השבוע.
• סוד האותיות.
• חגי ישראל.
• אתרים.
• ועוד . . .

התוכנית תיושם בהרצאות (בעזרת מצגות), בדיונים (ובהפעלות – בהתאם לבקשת הקבוצה) הקשורים לאירועים היסטוריים ולניתוח מקורות.

error: Content is protected !!