מפגשים

 

תאריכי המפגש 2022

מועדי ומספר המפגשים יקבעו בהתאם
למספר הקבוצות ומקומות המפגש.

 • המפגשים יהיו בימי ראשון או\ו שלישי או\ו רביעי בשעה 8 – בהתאם למספר קבוצות הלמידה.
 • כל קבוצת למידה תמנה כעשרים חברות וחברים.
 • קבוצת הלמידה מהווה קהילה לומדת בהתאם למקום המגורים.
 • הקבוצה תחליט אם במפגשים יהיו קינוחים של מאפה, פירות, שתיה ועוד.
 • המפגשים יעשו בבתים, ליישום הכתוב: ”יהי ביתך בית ועד לחכמים.“ פרקי אבות: פרק א‘, משנה ד.
 • אם תהיה קבוצה בכפר המפגשים יתקיימו בבית משפחת צברי.
 • שינויים למקום המפגש והמועדים יתבצעו בהתאם למספר החברות והחברים והצרכים השונים של חברי הקהילות הלומדות.

עלות ההשתתפות

 • $50 לחמשה עשר מפגשים.
 • המפגש הראשון יתקיים בחודש מרץ  2022 – ללא דמי השתתפות.
 • במפגש הראשון נשוחח על מטרות המפגשים ונושאי הלמידה באופן כללי וכן נחליט על נושאי הלמידה לתקופה: נובמבר – מרץ 23\2022.
 • 1/3 מדמי ההשתפות ינתנו לתרומה\לצדקה לבתי כנסת – למען השקיפות אודיע כמה כסף נגבה וכמה מזה ילך לתרומה או לצדקה.
 • 1/3 לכיסוי עלויות: אחזקת האתר, מחשבים (מחצית מהעלות), מסך, שולחן נייד ותוכנה  (שיש לחדש את הרישיון מידי שנה).
 • 1/3 להכנת המצגות.
 • חברה או חבר שלא יכולים לשלם את גובה הסכום הנדרש ישימו במעטפה כל סכום שהם יכולים.
 • אני לא גובה כסף – נקווה שנמצא מתנדב\ת שיאסוף\שתאסוף כסף.
 • משפחה שתעמיד את ביתה למפגשים לקבוצה מחוץ לכפר לא תשלם את עלות ההשתתפות.
 • העלות לחברה או לחבר המעוניינים לספר את סיפור חייהם: בכתיבה – בתמונות – בוידיאו תהיה $100.   (פרטים בענין סיבת התשלום ימסרו במפגש הראשון).

error: Content is protected !!